Antolakuntza

Barne antolaketa

Zuzendaritza Taldea

 Zuzendaria

Alexander Aginagalde

Ikasketaburuak

Cristina Sierra

Olga Alkorta

Idazkaria / Secretaria

Alazne Zarate

Langile ez irakaslea edota funtzio berezioa

Iñigo Arrieta - Administrazioa

Jone Larrinaga - Administrazioa

Monika Ventades - Atezaintza

Begoña del Pino - Atezaintza

ESKOLA KONTSEILUA/ CONSEJO ESCOLAR


Irakasleria eta tutoretzen banaketa / Profesorado y distribución de tutorías

Irakasleen zerrenda eta karguak.pdf