Hezkuntza eleaniztuna

Helburu orokorrak:

1.- DBHko ikasmaila bakoitzean, ikasturte bakoitzean, atzerriko hizkuntza irakasgaiaz gain, beste irakasgai bat atzerriko hizkuntzan ikastea.

2.- Proiektua DBHko talde guztiera, lehen mailako taldeekin hasita, zabalduz joatea.

3.- Proiektu eleanitza Batxilergora zabaltzea.

4.- Proiektu eleaniztunean parte hartuko duten irakasleen prestakuntza eta etengabeko eguneratze metodologikoa bultzatzea.

5.- Ikasleek kultur eta hizkuntz aniztasuna balio ezinbestekotzat edukitzea.

6.- Proiektu eleanitzean ikastetxeko mintegi guztien partaidetza bultzatzea.

7.- Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua bultzatzea.

8.- Hizkuntzen trataera integratura bideratutako aurrerapausoak ematea.

2018- 2019/ 2019-2020

ikasturteetarako ekintza edota helburu zehatzak

-Bultzatu ikastetxeko irakasleen etengabeko formakuntza.

- Ikasleek ingelesez lantzen dituzten edukiak, askotarikoak izatea

- Inkasleen Hizkuntz konpetentziak hobetzea.

- Ingelesez ematen diren ordu kopuruak mailakatuak izatea

- Kanpoko ekintza batzuk ingelesez egitea.

- Koordinatu LHko Arrigorriaga eta Zaratamoko ikastetxeekin

- Eleaniztasun batzordea sortu eta ikastetxeko irakasleak koordinatu

Koordinatzailea: Miren Idirin

Irakasle arduradunak: Julen Orbea; Sergio Gil; Agurtzane Goyenaga; Alex Aginagalde; Naiara Urzaa; Ingeleseko mintegiko irakasleak

Lan Esparruak: Heziketa Fisikoa; Fisika- Kimika; Matematika eta Teknologia.

Mailak: DBH 1. maila: Talde guztietan; DBH 2: bi talde; DBH 3: Talde bat; DBH 4: Talde bat.